نویسنده = علی تهرانی فر
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت فرنگی رقم سلوا ناشی از قارچ Botrytis cinerea

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 73-55

سمانه محمدی؛ حسین آرویی؛ علی تهرانی فر؛ وحید جهانبخش