نویسنده = حسین آرویی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت فرنگی رقم سلوا ناشی از قارچ Botrytis cinerea

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 73-55

سمانه محمدی؛ حسین آرویی؛ علی تهرانی فر؛ وحید جهانبخش


2. اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 53-43

راضیه ولی اصیل؛ مجید عزیزی؛ معصومه بحرینی؛ حسین آرویی