نویسنده = عبدالحسین محمدی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اسانس رازیانه، کاربندازیم و تیابندازول بر ویژگی‌های پس از برداشت سیب رقم گلدن دلیشز

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 19-11

عباس سامی؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ عبدالحسین محمدی


2. اثر اسانس گیاهان دارویی بر عمر انباری و کیفیت پرتقال والنسیا (Citrus chinensis Cv. Valencia) در انبار معمولی

دوره 1، شماره 3، بهار 2012، صفحه 12-1

حامد شیرازی؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ عبدالحسین محمدی