نویسنده = عباس سامی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اسانس رازیانه، کاربندازیم و تیابندازول بر ویژگی‌های پس از برداشت سیب رقم گلدن دلیشز

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 19-11

عباس سامی؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ عبدالحسین محمدی