نویسنده = زهرا پناه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کاربرد پس از برداشت اسپرمیدین بر برخی خصوصیات کیفی نارنگی کینو

دوره 1، شماره 2، زمستان 2012، صفحه 10-1

زهرا پناه؛ مهرزاد هنرور؛ عبدالحسین ابوطالبی


2. اثر واکس کیتین سیل بر برخی از ویژگی‌های پس از برداشت نارنگی کینو

دوره 1، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 109-101

زهرا پناه؛ مهرداد هنرور؛ عبدالحسین ابوطالبی